รวม Package Tour ทัวร์ ท่องเที่ยว ราคาถูก! ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ดูไบ ทัวร์เกาหลี รับจองโรงแรม จัดกิจกรรม จองตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG09..ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งสุดคุ้ม GOB462

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG09..ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งสุดคุ้ม GOB462

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 8 – 10 // 19 – 21 // 26 – 28 // 29 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG08..ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้ง  GOB764

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG08..ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้ง GOB764

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 8 – 10 // 19 – 21 // 26 – 28 // 29 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG007..ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ พระใหญ่นองปิง  GOB571

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG007..ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ พระใหญ่นองปิง GOB571

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 8 // 7 – 10 // 14 – 17 // 21 – 24 // 28 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG006...ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ดีสนีย์แลนด์  GOB433

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG006…ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ดีสนีย์แลนด์ GOB433

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 8 // 7 – 10 // 14 – 17 // 21 – 24 // 28 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG005..ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า GOB460

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG005..ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า GOB460

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 8 // 7 – 10 // 14 – 17 // 21 – 24 // 28 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG04...ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ GOB323

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG04…ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ GOB323

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 8 – 10 // 19 – 21 // 26 – 28 // 29 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG01...ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ฟรี!!พระใหญ่นองปิง GOB150

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG01…ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ฟรี!!พระใหญ่นองปิง GOB150

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 8 // 7 – 10 // 14 – 17 // 21 – 24 // 28 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG02..ฮ่องกง กระเช้านองปิง พีคแทรม GOB713

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG02..ฮ่องกง กระเช้านองปิง พีคแทรม GOB713

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 8 – 10 // 19 – 21 // 26 – 28 // 29 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG03...ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง GOB21

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG03…ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง GOB21

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        RJ – ROYAL JORDANIAN
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 8 – 10 // 19 – 21 // 26 – 28 // 29 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง – เซินเจิ้น  GOB301

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง – เซินเจิ้น GOB301

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        EK – EMIRATES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 28 – 31 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง GOB207

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง GOB207

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        EK – EMIRATES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HONGKONG DELUXE  GOB203

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HONGKONG DELUXE GOB203

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        TG – THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 7 – 10 ธันวาคม // 29 ธ.ค. 2556 – 1 ม.ค. 2557

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HONGKONG DELIGHT  GOB148

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HONGKONG DELIGHT GOB148

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        CX – CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 6 – 8 // 7 – 9 // 8 – 10 // 13 – 15 // 20 – 22 // 27 – 29 // 29 – 31 ธ.ค. // 30 ธ.ค.56 – 1 ม.ค.57

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน  GOB461

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน GOB461

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        HX – HONG KONG AIRLINES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 6 – 8 // 7 – 9 // 13 – 15 // 14 – 16 // 20 – 22 ธันวาคม 2556

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ปี 2556 : มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม
            เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน
            กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
            ตุลาคม/ พฤศจิกายน / ธันวาคม

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์อเมริกา : อเมริกา . แคนนาดา
ทัวร์ยุโรป : ยุโรป . อังกฤษ . สเปน
ทัวร์ออสเตรเลีย : ออสเตรเลีย . นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย : เกาหลี . ญี่ปุ่น . จีน . ไต้หวัน . ฮ่องกง . สิงคโปร์ . มาเลเซีย . เนปาล . ทัวร์ภูฏาน . จอร์แดน . ดูไบ . ศรีลังกา . อียิปต์ . รัสเซีย . อินเดีย . ลาว

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG1 ฮ่องกง – พระใหญ่  GOB676

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKG1 ฮ่องกง – พระใหญ่ GOB676

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        HX – HONG KONG AIRLINES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 6 – 8 // 7 – 9 // 13 – 15 // 14 – 16 // 20 – 22 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKGHX_3 ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ GOB710

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKGHX_3 ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ GOB710

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        HX – HONG KONG AIRLINES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 7 // 6 – 8 // 7 – 9 // 13 – 15 // 14 – 16 // 20 – 22 ธันวาคม 2556

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKGHX_7 ฮ่องกง – มาเก๊า – ลันเตา GOB292

PackageTour HongKong 2013 ทัวร์ฮ่องกง ธันวาคม 2556 HKGHX_7 ฮ่องกง – มาเก๊า – ลันเตา GOB292

ประเทศ            ฮ่องกง
เที่ยวเมือง         ฮ่องกง
ระยะเวลา          4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย       เครื่องบิน
สายการบิน        HX – HONG KONG AIRLINES
ช่วงเวลาเดินทาง   วันที่ 5 – 8 // 6 – 9 // 7 – 10 // 13 – 16 // 14 – 17 // 19 – 22 ธันวาคม 2556

Related Posts with Thumbnails